W dniu  2 lipca 2017 roku  uczestnicy projektu zagranicznych staży zawodowych zebrali się  w Poznaniu i następnie wyjechali do Niemiec, do miejscowości Nienburg, gdzie ma swoją siedzibę  Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej, który jest organizacją przyjmującą uczestników stażu zawodowego. W tym Ośrodku stażyści spędzą kilka dni, odbywając szkolenie wprowadzające.

Wraz z nimi wyjechali polscy opiekunowie oraz kierownik projektu. Realizacja projektu zaczyna się dnia 3 lipca 2017 roku, a zakończy dnia 29 września 2017 roku.Beneficjentem projektu pn. „ Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii” – projekt nr 2016-1-PL01-KA102-025012 jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, a uczestnikami są uczniowie szkół rolniczych z terenu całej Polski. Natomiast partnerem Towarzystwa – Organizacją Przyjmującą- jest Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej w Nienburgu – Dolna Saksonia, w skrócie Deula Nienburg.

Projekt został dofinansowany w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych  oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego, realizowany na zasadach Programu Erasmus+, na podstawie umowy finansowej zawartej  z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Realizacja projektu rozpoczyna się od szkolenia wprowadzającego, które przeprowadzone zostanie w siedzibie Organizacji Przyjmującej. Uczestnicy stażu zawodowego wraz z opiekunami zostali zakwaterowani w internacie Ośrodka, a w jego obiektach przejdą szkolenie wprowadzające do stażu zawodowego. Następnie stażyści zostaną przewiezieni do  indywidualnych gospodarstwach rolnych w Dolnej Saksonii – są to gospodarstwa szkoleniowe.