W dniu 23 czerwca 2019r. druga grupa uczestników projektu zagranicznych staży zawodowych wyjechała do Niemiec. Realizacja projektu dla drugiej grupy uczestników rozpoczęła się dnia 24 czerwca 2019 roku, a zakończy dnia 20 września 2019 roku.

Beneficjentem projektu pn. „Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych” – projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037164 jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, a uczestnikami są uczniowie szkół rolniczych z terenu całej Polski. Natomiast partnerem Towarzystwa – Organizacją Przyjmującą- jest Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej w Nienburgu – Dolna Saksonia.

Projekt został dofinansowany w ramach:

Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy finansowej zawartej  z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Realizacja projektu rozpoczyna się od szkolenia wprowadzającego, które przeprowadzone zostanie w siedzibie Organizacji Przyjmującej. Uczestnicy stażu zawodowego wraz z opiekunem zostali zakwaterowani w internacie Ośrodka, a w jego obiektach przejdą szkolenie wprowadzające do stażu zawodowego. Następnie stażyści zostaną przewiezieni do  indywidualnych gospodarstwach rolnych w Dolnej Saksonii – są to gospodarstwa szkoleniowe.

W tych gospodarstwach uczestnicy stażu będą przebywali przez okres 3 miesięcy w charakterze domowników, czyli będą członkami niemieckich rodzin, z którymi będą wspólnie pracowali w gospodarstwach rolnych oraz uczestniczyli w ich życiu codziennym. Podczas stażu zawodowego stażyści mają zapewnione:

- zakwaterowanie i pełne wyżywienie;

- kieszonkowe  w wysokości 250 euro miesięcznie,

- ubezpieczenie od chorób, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej,

-  kieszonkowe w wysokości 300 EURO po ukończeniu stażu zawodowego.

Poniżej publikujemy kilka zdjęć z zajęć przeprowadzonych w ośrodku szkoleniowym.