W dniach 18-22 września 2017 roku, w ramach Programu ERASMUS+ akcji KA2 – projekt nr 2016-1-PL01-KA202-026587 –Podnosimy bezpieczeństwo pracy w rolnictwie poprzez wymianę naszych doświadczeń szkoleniowych” – odbyło się szkolenie uczestników projektu u partnera hiszpańskiego EFA La Malvesia.

Związane ono było  z zademonstrowaniem poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach edukacyjnych, gospodarstwach rolnych i innych przedsiębiorstwach na terenie działania partnera hiszpańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych treści i metod szkoleniowych w placówkach edukacyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy z Polski, Hiszpanii i Niemiec monitorowali od teorii poprzez praktykę wszystkie podejmowane działania w zakresie BHP od przepisów, instruktażu, szkolenia po wykonywaną pracę w różnych placówkach edukacyjnych i przedsiębiorstwach w rejonie działania partnera z Hiszpanii, tj. rejonu Walencji.

W ramach szkolenia uczestnicy monitorowali zajęcia w dwóch placówkach oświatowych w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych w szkołach zawodowych Xabex oraz EFA La Malvesia w Walencji. Poza tym uczestnicy wizytowali inne przedsiębiorstwa w Walencji i okolicy:

- przedsiębiorstwo rolne „Cajamar”
- Park Oceanograficzny,
- klub golfowy „El Saler”,
- przedsiębiorstwo oczyszczania terenów „Devesa-El Saler,
- gospodarstwo rolne – hodowla bydła mlecznego,
- winnice i firmę produkującą wina,
- gospodarstwo rolne produkujące owoce cytrusowe.

W efekcie mają zostać wypracowane rekomendacje do wykorzystania w innych krajach europejskich.

Kolejna wizyta szkoleniowa odbędzie się w Polsce.