Dnia  1 lipca 2018r. uczestnicy projektu zagranicznych staży zawodowych wyjechali na staż  zawodowy do Niemiec. Wraz z nimi wyjechali polscy opiekunowie oraz kierownik projektu. Realizacja projektu zaczyna się dnia 2 lipca 2018 roku, a zakończy dnia 29 września 2018 roku.

Beneficjentem projektu pn. „Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych” – projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037164 jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, a uczestnikami są uczniowie szkół rolniczych z terenu całej Polski. Natomiast partnerem Towarzystwa – Organizacją Przyjmującą- jest Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej w Nienburgu – Dolna Saksonia, w skrócie Deula Nienburg.

Projekt został dofinansowany w ramach:

Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy finansowej zawartej  z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji.

Realizacja projektu rozpoczyna się od szkolenia wprowadzającego, które przeprowadzone zostanie w siedzibie Organizacji Przyjmującej. Uczestnicy stażu zawodowego wraz z opiekunami zostaną zakwaterowani w internacie Ośrodka, a w jego obiektach przejdą szkolenie wprowadzające do stażu zawodowego. Następnie stażyści zostaną przewiezieni do  indywidualnych gospodarstwach rolnych w Dolnej Saksonii – są to gospodarstwa szkoleniowe.

 

W tych gospodarstwach uczestnicy stażu będą przebywali przez okres 3 miesięcy w charakterze domowników, czyli będą członkami niemieckich rodzin, z którymi będą wspólnie pracowali w gospodarstwach rolnych oraz uczestniczyli w ich życiu codziennym. Podczas stażu zawodowego stażyści mają zapewnione:

- zakwaterowanie i pełne wyżywienie;

- kieszonkowe  w wysokości 250 euro miesięcznie

- ubezpieczenie od chorób, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.