W dnia 28.08 – 31.08.2019 roku przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu:

- prezes Tadeusz Michalski, wiceprezes Piotr Szymański, skarbnik Piotr Pietrzak i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz

Wzięli udział w  spotkaniu z uczestnikami zagranicznego stażu zawodowego. Spotkanie odbyło się dnia 30 sierpnia br. w siedzibie organizacji przyjmującej – Niemieckiego Ośrodka Szkoleniowego dla Techniki Rolniczej w Nienburgu. W spotkaniu wzięli również udział właściciele gospodarstw szkoleniowych, w których uczestnicy odbywają staż zawodowy oraz niemiecki opiekun stażystów.

Podczas spotkania wymieniono doświadczenia  i uwagi odnośnie dwóch miesięcy stażu. Wypowiadali się stażyści, właściciele gospodarstw oraz opiekunowie stażystów. Nie było większych uwag. Początkowo dużą trudność sprawiało porozumiewanie się, ale jak mówili, każdy dzień przynosi poprawę znajomości języka niemieckiego. Poza tym niektórym problemy sprawiała adaptacja w nowym miejscu, nowym środowisku.

Młodzież wyraziła zadowolenie z udziału w stażu zawodowym.

Staż został dofinansowany w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037164 i zrealizowany na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie.

 

Następnego dnia grupa stażystów wyjechała do miejscowości Soltau, gdzie znajduje się Heide Park – Park spędzili cały dzień.

Po powrocie uczestnicy stażu zjedli kolację, przenocowali w Ośrodku w Nienburgu i następnego dnia wyjechali do gospodarstw.