W dniach 30.08 – 01.09.2018 roku przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu wyjechali do Niemiec i spotkali się z uczestnikami stażu zawodowego. Spotkanie odbyło się dnia 30 sierpnia br. w siedzibie organizacji przyjmującej – Niemieckiego Ośrodka Szkoleniowego dla Techniki Rolniczej w Nienburgu. W spotkaniu wzięli również udział właściciele gospodarstw szkoleniowych, w których uczestnicy odbywają staż zawodowy oraz opiekunowie stażystów ze strony polskie i niemieckiej. Uczestnikami stażu zawodowego są uczniowie szkół rolniczych z całej Polski.

Podczas spotkania wymieniono doświadczenia  i uwagi odnośnie dwóch miesięcy stażu. Wypowiadali się stażyści, właściciele gospodarstw oraz opiekunowie stażystów. Poza drobnymi uwagami wszyscy wyrazili zadowolenie z przebiegu stażu zawodowego. Stażyści są zadowoleni z faktu udziału w stażu, mówili o trudnościach na początku, a także jak wiele nauczyli się przez tych kilka tygodni. Z kolei  właściciele gospodarstw, mówili o tym jak trudna była  aklimatyzacja stażystów w początkowym okresie stażu, jakie problemy wynikały z konieczności używania języka niemieckiego. Wszystkie te trudności zostały pokonane.

Staż został dofinansowany w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037164 i zrealizowany na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie.

Następnego dnia grupa stażystów wyjechała do miejscowości Harsewinkel, gdzie swoją siedzibę ma firma Claas produkująca maszyny rolnicze – ciągniki, kombajny zbożowe, sieczkarnie polowe, prasy kostkujące i rolujące, maszyny do zbioru pasz, ładowarki kołowe i teleskopowe.  Młodzież pod opieką przewodnika zwiedzała fabrykę przez kilka godzin, a cały pobyt w Harsewinkel zakończono smacznym obiadem w stołówce zakładowej

Po powrocie uczestnicy stażu przenocowali w Ośrodku w Nienburgu i następnego dnia wyjechali do gospodarstw.