W ramach realizowanego projektu ERASMUS+, akcja KA2 ” Podnosimy bezpieczeństwo pracy w rolnictwie poprzez wymianę naszych doświadczeń szkoleniowych” – nr projektu 2016-1-PL01-KA202-026587 (autorstwa Towarzystwa Umiejętności Rolniczych) obyło się w Poznaniu spotkanie międzynarodowego zespołu zarządzającego projektem (12-16.03.2017). Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele krajowych zespołów zarządzających z Hiszpanii, Niemiec i Polski.

Już na etapie prac związanych z uzgodnieniami, co do metodyki spotkań szkoleniowych, terminów ich realizacji bardzo pomocne okazały się spotkania robocze w Departamencie Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Poznaniu, w Oddziale Regionalnym  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, w Zespole Szkół – Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu oraz wizyta w gospodarstwie rolnym zajmującym się hodowlą bydła mlecznego i trzody.

W wyniku prac zespołu zarządzającego, dokonano między innymi szczegółowego podziału zadań związanych z kolejnym etapem realizacji projektu polegającym na wspólnym odbyciu szkoleń w zakresie BHP podczas prac w rolnictwie w instytucjach partnerów (w pierwszej kolejności w Niemczech). W wyniku ich realizacji nastąpi wypracowanie  rekomendacji, co do ich metodyki, jak również ich skuteczności.

Wypracowane rekomendacje końcowe pozwolą na wprowadzenie zmian w krajowych systemach szkoleń ośrodków uczestniczących w projekcie celem wypracowania jednolitych systemów, zapewniających porównywalność na poziomie UE i lepszego, skuteczniejsze przygotowania osób do pracy w rolnictwie na terenie Unii Europejskiej. (Zespół TUR)

 

12 453    768 910 11 12 13  14 15 16 17 1819 20 21 22 2324 25 26 27