Dnia 23 listopada 2017 roku w siedzibie Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu odbyło się seminarium podsumowujące kolejny program zagranicznych staży zawodowych.

Zagraniczny staż zawodowy pn. Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii został dofinansowany w ramach: Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025012 i zrealizowany na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie.

Beneficjentem projektu jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.

Udział w seminarium wzięli uczestnicy stażu zawodowego wywodzący się z kilkunastu szkół rolniczych z terenu całej Polski i ich opiekunowie, kierownictwo i uczniowie Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu oraz przedstawiciele Towarzystwa i Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która jest współorganizatorem stażu zawodowego

Podczas spotkania głos zabrali dyrektor Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu Pan Andrzej Kabaciński, wiceprezes Towarzystwa Pan Piotr Szymański oraz przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Kornel Pabiszczak.

W swoich wystąpieniach podkreślili oni, że staż zawodowy za granicą jest wielkim wyzwaniem dla młodych polskich rolników, ale także wielką przygodą. Wymaga to silnej woli i wytrwałości orasz dużych umiejętności zawodowych, a cechy te młodzież posiada.

Następnie praktykantom wręczono certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego, wystawione przez partnera niemieckiego –  Szkołę Deula w NIenburgu i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych oraz dyplomy ukończenia stażu zawodowego wystawione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.