Dnia 1 kwietnia 2019 roku w siedzibie Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu  odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do udziału w zagranicznym stażu zawodowym na terenie Niemiec. Staż zawodowy realizowany jest w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry szkolenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tytuł projektu Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych – umowa nr POVERVET- 2016-1-PL01-KA102-037164.

Rozmowy dotyczyły drugiej grupy uczestników, których wyjazd na staż zawodowy zaplanowany jest w czerwcu br.

Komisja kwalifikacyjna składająca się z przedstawicieli Towarzystwa Umiejętności Rolniczych oraz partnera niemieckiego Szkoły Deula z Nienburga wybrała grupę 11 uczestników stażu zawodowego i utworzyła listę rezerwową, na której umieszczono 4 osoby.