Dnia 9 czerwca 2017 roku o godzinie 13.00 – tej w budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Aleja Niepodległości 2 odbyło się spotkanie uczestników zagranicznego stażu zawodowego
 
Spotkanie było ostatnim przed wyjazdem do Niemiec i w związku z tym obecność wyjeżdżających była  obowiązkowa.
Podczas spotkania:
 
1)      Praktykanci wysłuchali informacji dotyczącej Niemiec, a przede wszystkim rolnictwa tego kraju.
2)      Młodzież otrzymała szczegółowe informacje dotyczące gospodarstw, w których odbędą staż zawodowy.
3)      odbyli szkolenie w zakresie bhp przed wyjazdem do niemieckich gospodarstw.
4)      Stażyści, którzy uzyskali prawo jazdy po rozmowach kwalifikacyjnych lub nie dostarczyli wcześniej kopii posiadanego prawa jazdy, dostarczyli kserokopie dokumentu.  
 
       Poza tym uczestnicy spotkania przeszli przygotowanie organizacyjne, które dotyczyło samego wyjazdu, a także pobytu w Ośrodku Szkoleniowym w Nienburgu w trakcie szkolenia wprowadzającego.
Najważniejszym elementem tego przygotowania była informacja dotycząca warunków szkolenia praktycznego i licencjonowanych gospodarstwach rolnych w Dolnej Saksonii. Szczegółowo zostały omówione warunki pobytu w gospodarstwach rolnych w charakterze domownika.
       Prowadzący spotkanie odpowiadali na wiele pytań dotyczących warunków odbywania stażu, ubezpieczenia przez okres stażu, warunków pobytu i wyżywienia podczas pobytu w Ośrodku Szkoleniowym, jak i w gospodarstwach rolnych.
Termin wyjazdu na staż zawodowy ustalono na dzień 2 lipca br.