Począwszy od roku 1997 Towarzystwo zajmuje się przygotowaniem i realizacją trzymiesięcznych programów zagranicznych staży zawodowych dla uczniów szkół rolniczych, którzy przejmą gospodarstwa rolne rodziców. Program realizowany jest na terenie Niemiec – land Dolna Saksonia. Pierwszy wyjazd młodzieży na staż nastąpił już w roku 1995, a projekty przez okres 2 lat przygotowywała i realizowała Wielkopolska Izba Rolnicza, która powstała w roku 1989 na bazie ustawy o izbach gospodarczych. Po powstaniu ustawowej izby rolniczej organizacją staży zawodowych zajęło się Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.
Instytucjami, które obecnie współpracują z Towarzystwem przy realizacji tych programów są Dolnosaksońska Izba Rolnicza oraz Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej – Deula w Nienburgu. W Polsce natomiast Towarzystwo współpracuje z Wielkopolską Izbą Rolniczą w Poznaniu oraz kilkudziesięcioma szkołami rolniczymi z całego kraju.
Każdego roku w zagranicznych stażach zawodowych udział bierze grupa 70-80 uczniów rekrutujących się ze szkół rolniczych z terenu całej Polski.
Do dnia dzisiejszego w stażach zawodowych w Niemczech udział wzięło ponad 1000 uczniów szkół rolniczych.

Informacje o stażach: szczegóły>>