Poza projektami zagranicznych staży zawodowych Towarzystwo przygotowało i zrealizowało cztery projekty wymiany doświadczeń dla nauczycieli szkół rolniczych. Uczestnikami tych projektów są najczęściej nauczyciele szkół, które współpracują z Towarzystwem w ramach programów staży zawodowych. Dzięki udziałowi w tych projektach mają oni możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz poprawy umiejętności zawodowych. Tematyka tych projektów dotyczyła kwestii:
- perspektyw kształcenia zawodowego;
- ochrony środowiska naturalnego w związku z dyrektywą azotanową;
- kształcenia ustawicznego rolników i innych mieszkańców wsi;
- produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Produkt wymiany doświadczeń – 2014

Produkt wymiany doświadczeń 2011

Produkt wymiany doświadczeń 2010

Produkt wymiany doświadczeń 2008