Nienburg 03.06.2017

W ramach Programu ERASMUS+ akcji KA2 – projekt nr 2016-1-PL01-KA202-026587 – odbyło się szkolenie uczestników projektu w Ośrodku Szkoleniowym Deula Nienburg.

Dotyczyło ono  tematyki poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych w każdej gałęzi produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych treści i metod szkoleniowych w placówkach edukacyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy z Polski, Hiszpanii i Niemiec monitorowali od teorii poprzez praktykę wszystkie podejmowane działania w zakresie BHP od przepisów, instruktażu, szkolenia po wykonywaną pracę w różnych gospodarstwach rolnych na terenie dwóch landów niemieckich.

W efekcie mają zostać wypracowane rekomendacje do wykorzystania w innych krajach europejskich.

Kolejna wizyta szkoleniowa odbędzie się w Hiszpanii.