p011_1_00

PIETRZAK PIOTR lat 53
Wiceprezes

e-mail: Piopietrzak@wp.pl
______________________________________

Wykształcenie - wyższe, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Prawa i Administracji

Praca zawodowa - własna działalność gospodarcza

Działalność w ramach Towarzystwa - współautor projektów przygotowywanych przez Towarzystwo.
Organizator i prowadzący:
- programy zagranicznych staży zawodowych dla uczniów szkół rolniczych;
programy wymiany doświadczeń dla nauczycieli szkół rolniczych.

Zainteresowania: sport – piłka nożna, turystyka