W dniach 17-19 sierpnia br. przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu spotkali się z uczestnikami stażu zawodowego organizowanego w Niemczech.Uczestnikami stażu zawodowego są uczniowie szkół rolniczych z całej Polski.

Staż został dofinansowany w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025012 i zrealizowany na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie.

Spotkanie odbyło się w Niemieckim Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej w Nienburgu – siedzibie partnera niemieckiego, dokąd przybyli uczestnicy stażu zawodowego, właściciele gospodarstw, w których przebywają uczniowie, opiekunowie stażystów ze strony polskiej i niemieckiej.

Podczas spotkania wymieniono doświadczenia z odbytego okresu stażu. Wypowiadali się uczestnicy, gospodarze oraz przedstawiciele strony polskiej i niemieckiej. Poza drobnymi uwagami wszyscy wyrazili zadowolenie z przebiegu stażu zawodowego. Młodzież podkreślała jak wiele nauczyła się przez tych kilka tygodni, a właściciele gospodarstw, jak trudna była  aklimatyzacja stażystów w początkowym okresie stażu.

Następnego dnia grupa stażystów wyjechała do miejscowości Damme, gdzie znajduje się Fabryka Maszyn Rolniczych Grimme produkująca maszyny rolnicze do zbioru ziemniaka, buraka i warzyw. Młodzież spędziła w fabryce w Damme cały mając możliwość zobaczenia, jak produkuje się różne maszyny rolnicze.

Po powrocie uczestnicy stażu przenocowali w Ośrodku w Nienburgu i następnego dnia wyjechali do gospodarstw stażowych.