TOWARZYSTWO UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

ul. Mickiewicza 33
60-837 Poznań

e-mail: towumrol.TUR@gmail.com

Telefony kontaktowe:

Piotr Pietrzak
604 323 820

Piotr Szymański
608 522 198

Mapka dojazdu do siedziby Towarzystwa