Seminarium końcowe projektu wymiany doświadczeń pn.”Energia ze źródeł odnawialnych jako nowy kierunek kształcenia”.

W celu podsumowania projektu wymiany doświadczeń pn. „Energia ze źródeł odnawialnych jako nowy kierunek kształcenia” Towarzystwo Umiejętności Rolniczych przygotowało i przeprowadziło seminarium podsumowujące projekt. Seminarium odbyło się dnia 28 marca 2014 roku w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.
W seminarium udział wzięli uczestnicy projektu, przedstawiciele starostwa powiatowego w Kole, dyrektorzy szkół współpracujących z Towarzystwem oraz nauczyciele z miejscowego zespołu szkół.

Projekt, którego beneficejntem było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu został zrealizowany we współpracy z Niemieckim Ośrodkiem Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej w Nienburgu. Ośrodek jest instytucją wysoko wyspecjalizowaną w zakresie edukacji i szkoleń w kwestii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli szkół rolniczych w zakresie energetyki odnawialnej.

Przed wyjazdem do Niemiec – w dniach 04-06 października 2013 roku – uczestnicy odbyli 3-dniowe przygotowanie kulturowo – językowe  w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

Udział w projekcie wzięli nauczyciele szkół rolniczych położonych w następujących województwach:

1/ Wielkopolskie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim, Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie, Zespół Szkół w Sierakowie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Objezierzu:

2/ Kujawsko-pomorskie –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie, Zespół Szkół w Bielicach; Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

3/ Warmińsko-mazurskie – Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Pasłęku, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach;

4/ Pomorskie– Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie; Technikum Nr 2 w Chojnicach

5/ Mazowieckie – Zespół Szkół Ponadgimazjalnych w Jasieńcu, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Miętnem; Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych w Zielonej;Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

6/ Śląskie – Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu

Podczas realizacji projektu  uczestnicy wzięli udział w wykładach, warsztatach i wizytacjach wytwórni, gdzie produkowana jest energia elektryczna oraz energia cieplna ze źródeł odnawialnych. Mieli oni możliwość poznania różnych sposobów produkcji tej energii na bazie różnorodnych substratów. Poza tym poznali różne metody ogrzewania budynków począwszy od ogrzewania zrębkami drewna, poprzez ogrzewanie peletami z drewna i słomy do spalania zboża i odpadów po jego przeróbce oraz ogrzewania geotermicznego.
W trakcie pobytu w Niemczech oraz po powrocie do kraju uczestnicy projektu opracowali prezentację multimedialną dotyczącą zagadnień omawianych w projekcie, która służyć ma zarówno popularyzacji energetyki odnawialnej, jak również będzie wykorzystywana podczas zajęć dydaktycznych.

Prezentacja została przekazana uczestnikom seminarium oraz została zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z seminarium.

 

tur1 (1)

tur2 (1)