Działalność wydawnicza Towarzystwa polega na:

- przygotowaniu i wdrożeniu pilotażowego projektu przechowalnictwa i marketingu zbóż,
- wydaniu publikacji pod nazwą „PRZECHOWALNICTWO ZBÓŻ – Pilotażowy Projekt
Przechowalnictwa i Marketingu Zbóż Składy Licencjonowane i Kwity Składowe”,
- wydaniu publikacji pod nazwą „Izby Rolnicze.

Poza tym Towarzystwo przygotowało i dwukrotnie wydało poradnik dotyczący przechowalnictwa zbóż
pod tytułem „Dobrze przechowane zboże”.