W załączniku przedstawiamy teksty uchwał dotyczących naboru na zagraniczny staż zawodowy. Uchwała nr 1/17 Uchwała nr 2/17

Categories: Bez kategorii

 Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu jest beneficjentem projektu pod nazwą „Kształcenie praktyczne w rolnictwie – staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych”. Projekt został dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie –  nr projektu 2015-1-PL01-KA102-015429. W dniu 19 grudnia 2016 roku w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” odbyło się seminarium podsumowujące zrealizowany projekt. Udział w nim wzięli uczestnicy stażu zawodowego wywodzący się z […]

Categories: Bez kategorii

Szanowni Państwo Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, jako wieloletni organizator trzymiesięcznych zagranicznych staży zawodowych w rolnictwie, zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym programie. Bieżący program będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Staże zawodowe organizowane są w nowoczesnych gospodarstwach rolnych na […]

Categories: Bez kategorii

Dnia  3 lipca br. uczestnicy projektu zagranicznych staży zawodowych zebrali się w Poznaniu i następnie wyjechali autokarami do Niemiec, do miejscowości Nienburg, gdzie spędzą pierwszy tydzień stażu zawodowego. Wraz z nimi wyjechali polscy opiekunowie oraz kierownik projektu. Realizacja projektu zaczyna się dnia 4 lipca 2016 roku, a zakończy dnia 1 października 2016 roku. Beneficjentem projektu pn. „ Kształcenie praktyczne w rolnictwie – staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych” […]

Categories: Bez kategorii

W dniach 14 i 16 marca br. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów chcących uczestniczyć w zagranicznym stażu zawodowym pn. „Kształcenie praktyczne w rolnictwie – staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych” – projekt nr 2015-1-PL01-KA102-015429. Rozmowy odbyły się: - dnia 14 marca br. w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu – 29 kandydatów - dnia 16 marca br. w siedzibie Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu – 50 kandydatów. Komisja kwalifikacyjna […]

Categories: Bez kategorii

Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu jest beneficjentem projektu „Kształcenie praktyczne w rolnictwie – staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych”.  Dofinansowanie otrzymaliśmy z Programu Erasmus+ – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe na podstawie umowy finansowej zawartej  z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus + – umowa nr 2015-1-PL01-KA102-015429. Poniżej przedstawiamy szczegółową informację dotyczącą naboru do wyżej wymienionego projektu. Na końcu informacji znajduje się wniosek w języku polskim […]

Categories: Bez kategorii

Biorąc udział w seminarium w Poznaniu, w dniu 20 listopada 2015 roku – siedziba Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” – uczniowie kilkunastu szkół rolniczych z całej Polski zakończyli zagraniczny staż zawodowy, który odbył się na terenie Niemiec – land Dolna Saksonia, w okresie czerwiec – wrzesień . Beneficjentem projektu pod nazwą „Nowe umiejętności – większe szanse na europejskim rynku rolnym – staż zawodowy uczniów szkół rolniczych”, było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w […]

Categories: Bez kategorii

Szanowni Państwo Dyrektorzy Zespołów Szkół Uprzejmie zapraszam Państwa  do wzięcia udziału w seminarium na zakończeniu kolejnego programu zagranicznych staży zawodowych, które odbyły się w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii. Seminarium odbędzie się dnia: 20 listopada 2015 roku o godzinie 13.00 – tej w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA – ul. Świętego Wincentego 6/9, 61-003 Poznań. Program spotkania. Otwarcie spotkania. Wystąpienie prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wystąpienie prezesa Towarzystwa Umiejętności Rolniczych. Uroczyste wręczenie: […]

Categories: Bez kategorii

Seminarium końcowe  projektu wymiany doświadczeń. W celu podsumowania projektu wymiany doświadczeń pn. „Energia ze źródeł odnawialnych – możliwości i perspektywy – wymiana doświadczeń nauczycieli szkół rolniczych” – projekt nr 2013- 1-PL1-LEO03-38221 Towarzystwo Umiejętności Rolniczych przygotowało i przeprowadziło seminarium podsumowujące projekt. Projekt został zrealizowany jako projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Seminarium odbyło się dnia 27 marca 2015 roku w Zespole Szkół […]

Categories: Bez kategorii

Dnia 17 grudnia 2014 roku odbyło się w Poznaniu uroczyste podsumowanie kolejnego programu zagranicznych staży zawodowych pn. „Staż zawodowy w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii” Projekt zagranicznych staży zawodowych został dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Program Leonardo da Vinci – projekt nr 2013-1-PL1-LEO01-38142. Uczestnicy – 25 stażystów – wyjechali do Niemiec dnia 29 czerwca 2014 roku i zostali zakwaterowani w internacie Niemieckiego Ośrodka Szkoleniowego dla Techniki Rolniczej Deula w […]

Categories: Bez kategorii