Lista stażystów zakwalifikowanych do udziału w projekcie mobilności realizowanym na zasadach Programu ERASMUS+, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii – umowa nr  2016-1-PL01-KA102-025012. L.p. Nazwisko i imię 1. Gepert Krzysztof 2. Woźna Karolina 3. Bogusz Przemysław 4. Rumel Czarnowski Mateusz 5. Rumel Czarnowski Dawid 6. Krajnik Łukasz 7. Łabędzka Julia 8. Jagodziński Mateusz 9. Gallas Błażej 10. Drozdowska Ewelina […]

Categories: Bez kategorii

W ramach realizowanego projektu ERASMUS+, akcja KA2 ” Podnosimy bezpieczeństwo pracy w rolnictwie poprzez wymianę naszych doświadczeń szkoleniowych” – nr projektu 2016-1-PL01-KA202-026587 (autorstwa Towarzystwa Umiejętności Rolniczych) obyło się w Poznaniu spotkanie międzynarodowego zespołu zarządzającego projektem (12-16.03.2017). Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele krajowych zespołów zarządzających z Hiszpanii, Niemiec i Polski. Już na etapie prac związanych z uzgodnieniami, co do metodyki spotkań szkoleniowych, terminów ich realizacji bardzo pomocne okazały się spotkania robocze w […]

Categories: Bez kategorii

W dniach 20 i 21 marca 2017 roku. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do udziału w zagranicznym stażu zawodowym na terenie Niemiec pn. „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii” – projekt nr POVERVET 2016-1-PL01-KA102-025012. Rozmowy odbyły się: - dnia 20 marca br. w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu - dnia 21 marca br. w siedzibie Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu Komisja kwalifikacyjna wybrała 39 uczestników stażu […]

Categories: Bez kategorii

W załączniku przedstawiamy teksty uchwał dotyczących naboru na zagraniczny staż zawodowy. Uchwała nr 1/17 Uchwała nr 2/17

Categories: Bez kategorii

 Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu jest beneficjentem projektu pod nazwą „Kształcenie praktyczne w rolnictwie – staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych”. Projekt został dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie –  nr projektu 2015-1-PL01-KA102-015429. W dniu 19 grudnia 2016 roku w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” odbyło się seminarium podsumowujące zrealizowany projekt. Udział w nim wzięli uczestnicy stażu zawodowego wywodzący się z […]

Categories: Bez kategorii

Szanowni Państwo Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, jako wieloletni organizator trzymiesięcznych zagranicznych staży zawodowych w rolnictwie, zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym programie. Bieżący program będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Staże zawodowe organizowane są w nowoczesnych gospodarstwach rolnych na […]

Categories: Bez kategorii

Dnia  3 lipca br. uczestnicy projektu zagranicznych staży zawodowych zebrali się w Poznaniu i następnie wyjechali autokarami do Niemiec, do miejscowości Nienburg, gdzie spędzą pierwszy tydzień stażu zawodowego. Wraz z nimi wyjechali polscy opiekunowie oraz kierownik projektu. Realizacja projektu zaczyna się dnia 4 lipca 2016 roku, a zakończy dnia 1 października 2016 roku. Beneficjentem projektu pn. „ Kształcenie praktyczne w rolnictwie – staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych” […]

Categories: Bez kategorii

W dniach 14 i 16 marca br. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów chcących uczestniczyć w zagranicznym stażu zawodowym pn. „Kształcenie praktyczne w rolnictwie – staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych” – projekt nr 2015-1-PL01-KA102-015429. Rozmowy odbyły się: - dnia 14 marca br. w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu – 29 kandydatów - dnia 16 marca br. w siedzibie Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu – 50 kandydatów. Komisja kwalifikacyjna […]

Categories: Bez kategorii

Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu jest beneficjentem projektu „Kształcenie praktyczne w rolnictwie – staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych”.  Dofinansowanie otrzymaliśmy z Programu Erasmus+ – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe na podstawie umowy finansowej zawartej  z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus + – umowa nr 2015-1-PL01-KA102-015429. Poniżej przedstawiamy szczegółową informację dotyczącą naboru do wyżej wymienionego projektu. Na końcu informacji znajduje się wniosek w języku polskim […]

Categories: Bez kategorii

Biorąc udział w seminarium w Poznaniu, w dniu 20 listopada 2015 roku – siedziba Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” – uczniowie kilkunastu szkół rolniczych z całej Polski zakończyli zagraniczny staż zawodowy, który odbył się na terenie Niemiec – land Dolna Saksonia, w okresie czerwiec – wrzesień . Beneficjentem projektu pod nazwą „Nowe umiejętności – większe szanse na europejskim rynku rolnym – staż zawodowy uczniów szkół rolniczych”, było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w […]

Categories: Bez kategorii