Aktualności

W dniach 18-22 września 2017 roku, w ramach Programu ERASMUS+ akcji KA2 – projekt nr 2016-1-PL01-KA202-026587 –„Podnosimy bezpieczeństwo pracy w rolnictwie poprzez wymianę naszych doświadczeń szkoleniowych” – odbyło się szkolenie uczestników projektu u partnera hiszpańskiego EFA La Malvesia. Związane ono było  z zademonstrowaniem poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach edukacyjnych, gospodarstwach rolnych i innych przedsiębiorstwach na terenie działania partnera hiszpańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych treści i metod szkoleniowych w […]

W dniach 17-19 sierpnia br. przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu spotkali się z uczestnikami stażu zawodowego organizowanego w Niemczech.Uczestnikami stażu zawodowego są uczniowie szkół rolniczych z całej Polski. Staż został dofinansowany w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025012 i zrealizowany na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację […]

  W dniu  2 lipca 2017 roku  uczestnicy projektu zagranicznych staży zawodowych zebrali się  w Poznaniu i następnie wyjechali do Niemiec, do miejscowości Nienburg, gdzie ma swoją siedzibę  Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej, który jest organizacją przyjmującą uczestników stażu zawodowego. W tym Ośrodku stażyści spędzą kilka dni, odbywając szkolenie wprowadzające. Wraz z nimi wyjechali polscy opiekunowie oraz kierownik projektu. Realizacja projektu zaczyna się dnia 3 lipca 2017 roku, a […]

Dnia 9 czerwca 2017 roku o godzinie 13.00 – tej w budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Aleja Niepodległości 2 odbyło się spotkanie uczestników zagranicznego stażu zawodowego   Spotkanie było ostatnim przed wyjazdem do Niemiec i w związku z tym obecność wyjeżdżających była  obowiązkowa. Podczas spotkania:   1)      Praktykanci wysłuchali informacji dotyczącej Niemiec, a przede wszystkim rolnictwa tego kraju. 2)      Młodzież otrzymała szczegółowe informacje dotyczące gospodarstw, w których odbędą staż […]

Nienburg 03.06.2017 W ramach Programu ERASMUS+ akcji KA2 – projekt nr 2016-1-PL01-KA202-026587 – odbyło się szkolenie uczestników projektu w Ośrodku Szkoleniowym Deula Nienburg. Dotyczyło ono  tematyki poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych w każdej gałęzi produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych treści i metod szkoleniowych w placówkach edukacyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy z Polski, Hiszpanii i Niemiec monitorowali od teorii poprzez praktykę wszystkie podejmowane działania w zakresie BHP od przepisów, […]

Lista stażystów zakwalifikowanych do udziału w projekcie mobilności realizowanym na zasadach Programu ERASMUS+, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii – umowa nr  2016-1-PL01-KA102-025012. L.p. Nazwisko i imię 1. Gepert Krzysztof 2. Woźna Karolina 3. Bogusz Przemysław 4. Rumel Czarnowski Mateusz 5. Rumel Czarnowski Dawid 6. Krajnik Łukasz 7. Łabędzka Julia 8. Jagodziński Mateusz 9. Gallas Błażej 10. Drozdowska Ewelina […]

W ramach realizowanego projektu ERASMUS+, akcja KA2 ” Podnosimy bezpieczeństwo pracy w rolnictwie poprzez wymianę naszych doświadczeń szkoleniowych” – nr projektu 2016-1-PL01-KA202-026587 (autorstwa Towarzystwa Umiejętności Rolniczych) obyło się w Poznaniu spotkanie międzynarodowego zespołu zarządzającego projektem (12-16.03.2017). Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele krajowych zespołów zarządzających z Hiszpanii, Niemiec i Polski. Już na etapie prac związanych z uzgodnieniami, co do metodyki spotkań szkoleniowych, terminów ich realizacji bardzo pomocne okazały się spotkania robocze w […]

W dniach 20 i 21 marca 2017 roku. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do udziału w zagranicznym stażu zawodowym na terenie Niemiec pn. „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii” – projekt nr POVERVET 2016-1-PL01-KA102-025012. Rozmowy odbyły się: - dnia 20 marca br. w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu - dnia 21 marca br. w siedzibie Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu Komisja kwalifikacyjna wybrała 39 uczestników stażu […]

W załączniku przedstawiamy teksty uchwał dotyczących naboru na zagraniczny staż zawodowy. Uchwała nr 1/17 Uchwała nr 2/17

 Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu jest beneficjentem projektu pod nazwą „Kształcenie praktyczne w rolnictwie – staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych”. Projekt został dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie –  nr projektu 2015-1-PL01-KA102-015429. W dniu 19 grudnia 2016 roku w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” odbyło się seminarium podsumowujące zrealizowany projekt. Udział w nim wzięli uczestnicy stażu zawodowego wywodzący się z […]