Aktualności

Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu zakończyło projekt zagranicznego stażu zawodowego pn. „Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych”.                          Został on dofinansowany w ramach: Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037164 i zrealizowany na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie. Staż […]

W dnia 28.08 – 31.08.2019 roku przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu: - prezes Tadeusz Michalski, wiceprezes Piotr Szymański, skarbnik Piotr Pietrzak i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Wzięli udział w  spotkaniu z uczestnikami zagranicznego stażu zawodowego. Spotkanie odbyło się dnia 30 sierpnia br. w siedzibie organizacji przyjmującej – Niemieckiego Ośrodka Szkoleniowego dla Techniki Rolniczej w Nienburgu. W spotkaniu wzięli również udział właściciele gospodarstw szkoleniowych, w których uczestnicy odbywają staż zawodowy […]

W dniu 23 czerwca 2019r. druga grupa uczestników projektu zagranicznych staży zawodowych wyjechała do Niemiec. Realizacja projektu dla drugiej grupy uczestników rozpoczęła się dnia 24 czerwca 2019 roku, a zakończy dnia 20 września 2019 roku. Beneficjentem projektu pn. „Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych” – projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037164 jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, a uczestnikami są uczniowie szkół rolniczych z terenu całej Polski. Natomiast partnerem Towarzystwa – Organizacją Przyjmującą- […]

Dnia 1 kwietnia 2019 roku w siedzibie Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu  odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do udziału w zagranicznym stażu zawodowym na terenie Niemiec. Staż zawodowy realizowany jest w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry szkolenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tytuł projektu „Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych – umowa nr POVERVET- […]

Dnia 26 lutego 2019 roku w siedzibie Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu odbyło się seminarium podsumowujące pobyt na stażu zawodowym pierwszej grupy uczestników.    Była to grupa 15 stażystów ze szkół rolniczych z kilku województw. Zagraniczny staż zawodowy pn. Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych”  został dofinansowany w ramach: Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z […]

W dniach 30.08 – 01.09.2018 roku przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu wyjechali do Niemiec i spotkali się z uczestnikami stażu zawodowego. Spotkanie odbyło się dnia 30 sierpnia br. w siedzibie organizacji przyjmującej – Niemieckiego Ośrodka Szkoleniowego dla Techniki Rolniczej w Nienburgu. W spotkaniu wzięli również udział właściciele gospodarstw szkoleniowych, w których uczestnicy odbywają staż zawodowy oraz opiekunowie stażystów ze strony polskie i niemieckiej. Uczestnikami stażu zawodowego są uczniowie szkół […]

Dnia  1 lipca 2018r. uczestnicy projektu zagranicznych staży zawodowych wyjechali na staż  zawodowy do Niemiec. Wraz z nimi wyjechali polscy opiekunowie oraz kierownik projektu. Realizacja projektu zaczyna się dnia 2 lipca 2018 roku, a zakończy dnia 29 września 2018 roku. Beneficjentem projektu pn. „Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych” – projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037164 jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, a uczestnikami są uczniowie szkół rolniczych z terenu całej Polski. Natomiast […]

W dniach 16 i 17 kwietnia 2018 roku. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do udziału w zagranicznym stażu zawodowym na terenie Niemiec pn. „Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych” – projekt nr POVERVET 2017-1-PL01-KA102-037164. Rozmowy odbyły się: - dnia 16 kwietnia br. w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu - dnia 17 kwietnia br. w siedzibie Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu Komisja kwalifikacyjna wybrała 26 uczestników stażu zawodowego i […]

Dnia 23 listopada 2017 roku w siedzibie Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu odbyło się seminarium podsumowujące kolejny program zagranicznych staży zawodowych. Zagraniczny staż zawodowy pn. „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”  został dofinansowany w ramach: Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025012 i zrealizowany na […]

                                                                                                                                            […]