p011_1_05

MICHALSKI TADEUSZ lat 61
Prezes – współzałożyciel Towarzystwa

e-mail: tamich@up.poznan.pl
______________________________________

Wykształcenie - wyższe rolnicze, Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Rolniczy – specjalizacja Uprawa roślin – 1973

Praca zawodowa - profesor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Promotor 8 prac doktorskich i ponad 70 prac magisterskich.
Autor ponad 300 publikacji poświęconych różnym zagadnieniom produkcji roślinnej , w tym zwłaszcza produkcji zbóż i kukurydzy.
Corocznie publikuje kilkanaście prac popularyzujących osiągnięcia naukowe w produkcji roślinnej i przedstawiających aktualne zalecenia dla praktyki. Jest stałym współpracownikiem szeregu ogólnopolskich czasopism rolniczych.
Organizator szeregu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych i naukowo-wdrożeniowych.

Członkostwo w organizacjach naukowych i branżowych
European Society for Agronomy (ESA),
Polskie Towarzystwo Agrotechniczne (PTA),
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN)
Członek krajowych komisji: Komisji d/s Rejestracji Odmian Kukurydzy oraz Komisji koordynacyjnej Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.
Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy

Działalność społeczna
kilkakrotnie członek Rady Gminy;
- członek Zarządu Gminy;
delegat do Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego;
przewodniczący szeregu komisji w organach samorządowych;
członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.