p011_1_01

KAMYSZEK SYLEWSTER lat 51
Sekretarz – współzałożyciel Towarzystwa, Prezes TUR przez dwie kadencje

e-mail: s_kamyszek@wp.pl
______________________________________

Inżynier rolnik - gospodarstwo rolne 80 ha zm. Głuponie, gmina Kuślin

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu
(1979-1984) – mechanizacja rolnictwa.

Samorządowiec - radny,
Przewodniczący Rady Gminy Kuślin 1998 – 2002,
od 2002 r.- Wiceprzewodniczący Rady,
od 1995 r. członek Poznańskiej i Wielkopolskiej Izby Rolniczej i wielu innych stowarzyszeń i organizacji związkowych.

Zainteresowania - historia, prawo