p011_1_03

DĄBROWSKI LESZEK lat 59
Skarbnik Towarzystwa

e-mail: mikron555@wp.pl
______________________________________

Wykształcenie średnie

Rolnik - prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ….. ha w Uścikowie, gm. Oborniki Wielkopolskie oraz działalność gospodarczą.

Działalność społeczna
przez 12 lat działał w samorządzie gminnym i pełnił funkcję członka zarządu,
działa w Spółkach Wodnych orazKółkach Rolniczych,

Zainteresowania:pływanie, turystyka rowerowa