W dniach 16 i 17 kwietnia 2018 roku. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do udziału w zagranicznym stażu zawodowym na terenie Niemiec pn. „Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych” – projekt nr POVERVET 2017-1-PL01-KA102-037164.

Rozmowy odbyły się:

- dnia 16 kwietnia br. w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

- dnia 17 kwietnia br. w siedzibie Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu

Komisja kwalifikacyjna wybrała 26 uczestników stażu zawodowego i utworzyła listę rezerwową, na której umieszczono 5 osób.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z rozmów kwalifikacyjnych.