Witamy na stronie Towarzystwa Umiejętności Rolniczych

Towarzystwo Umiejętności Rolniczych powstało w roku 1996. Członkami Towarzystwa są rolnicy z Wielkopolski, pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz osoby pracujące w szeroko rozumianym sektorze rolniczym.
Do zadań statutowych Towarzystwa należy:

- wspieranie i krzewienie nowoczesnych zasad gospodarowania,
- popularyzacja nowoczesnej techniki rolniczej i ekonomicznych podstaw racjonalnego gospodarowania,
- upowszechnianie postępu naukowo-technicznego w środowisku wiejskim,
- wspieranie edukacji mieszkańców wsi,
- krzewienie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz zaangażowania społecznego na rzecz realizacji interesów środowiska wiejskiego.

Towarzystwo Umiejętności Rolniczych działa w kilku obszarach:

- działalność wydawnicza więcej>>
- działalność edukacyjna dla młodzieży rolniczej więcej>>
- działalność edukacyjna dla mieszkańców wsi, przedstawicieli samorządów oraz nauczycieli szkół rolniczych więcej>>